Informace o nás

Divadelní spolek Brno byl založen roku 1990. Hlavní činností Spolku je pořádání kulturních akcí: divadelních a hudebních festivalů, divadelních a výtvarných happeningů, divadelních představení, programů vernisáží, divadelních a divadelně-integračních workshopů a výtvarných sympozií. Vedle ryze pořadatelské činnosti se členové Spolku obvykle umělecky podílí na tvorbě programů (režijní, dramaturgická, herecká činnost). 50% členů Divadelního spolku Brno tvoří občané s mentálním handicapem, proto se také veškerá činnost Divadelního spolku úzce souvisí s integračními aktivitami. Veškeré výše jmenované aktivity Spolku se vždy dějí za přímé účastni mentálně handicapovaných členů spolku.

Pod jménem Divadelního spolku Brno vznikaly a byly provozovány autorské inscenace Zdeňka Mazáče a jeho spoluautorů (Don Quijote de la mAncha, Konžert I, II, III, Gruppenstisk, Neslyšitelný řev umění), projekt primární prevence formou divadla Sbohem, Márfy, divadelně-integrační projekty Voličská kampaň Strany mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodního a Andělský kabaret. Dále byly pořádány festivaly: Nuda v Brně, Lipnický Mantl, Quijotova šedesátka; a divadelní workshopy: Lipnická škola humoru, Teatroterapeutické worskhopy.

V uplynulých dvou letech jsme pořádali:

* Andělský kabaret – hudebně-divadelní integrační představení

* Voličská kampaň Strany mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodního

* Programy vernisáží v prostorách Vinného sklípku – Galerie, Orlí 1, Brno a Galerie Třináctka, Panská 13, Brno

* I. Výtvarné sympozium zakončené slavnostní vernisáží, Penzion Lipůvka, Lipová-lázně

* Průvod obřích loutek – happening v Lipnici nad Sázavou

* Festival Quijotova šedesátka – amfiteátr, hrad, kostel a starý hřbitov v Lipnici nad Sázavou

* Vinné ústraní mírného pokroku v mezích zákona tedy přírodního – Divadelní domek, Lipnice nad Sázavou

* Prohlídky s andělským průvodčím – happeningově laděná prohlídka Divadelního domku