Divadelní spolek Brno

Divadelní spolek Brno byl založen v roce 1990. Pod jeho jménem vznikaly a byly provozovány autorské inscenace Zdeňka Mazáče, Zdeňka Korčiana a dalších spoluautorů. Společným jmenovatelem těchto inscenací byl vždy specifický smysl pro humor, absurdita, mystifikace, legrace, improvizace, provokace, komunikativnost a především otevřenost a hravost.

V dnešní době se zřetel činnosti Divadelního spolku stáčí výrazně také k integračním aktivitám. Naši mentálně handicapovaní kolegové, kteří jsou rovněž členy Spolku, s námi spolupracují nejen na organizaci kulturních akcí, ale jako herci se účastní divadelně-integračních projektů. Jejich přirozená hravost a spontaneita nejen že přesně koresponduje s jazykem autorů, naopak jejich imaginace mnohdy překonává představivost mnohých z nás, překvapuje, baví, dojímá, bourá hranice, rozbíjí mnohá tabu, a nejčastěji ze všeho vyvolává nezadržitelnou radost a smích. Proto nás tato práce inspiruje a obohacuje.